Kairos cursus

Via deze weg willen we Kairos cursus bij je onder de aandacht brengen. Deze cursus wordt door een team uit Harderwijk georganiseerd en gaat 26 april van start in de Echo, Melis Stokelaan 91A, Harderwijk. 

Dit bericht is geplaatst op 09-04-2021

De Kairos Cursus is een studie naar het doel en plan van God van Genesis tot het einde. Een boeiende cursus van negen lessen waarbij je naar de wereld gaat kijken vanuit God’s perspectief:

  • Ontdek de rode draad van Genesis tot Openbaringen
  • Zie de ontzagwekkende vooruitgang van het christelijk geloof in de wereld
  • Onderzoek de uitdagende, maar bereikbare laatste frontier van wereldzending
  • Ontdek jouw aandeel en plek in de groei van Gods koninkrijk op aarde en hoe om te gaan met mensen van andere culturele achtergronden in ons eigen land
  • Leer van aansprekende zendelingen, theologen en geschiedkundigen

De Kairos Cursus is ontworpen om een solide basis te leggen in het leven van de gelovige en de lokale kerk in wereldzending. Vanuit deze basis kan er een opwindende en betekenisvolle zendingsinspanning ontstaan naar mensen van elke culturele achtergrond ver weg of in ons eigen land.

In 2 zaterdagen, 5 maandag- en 1 dinsdagavonden ontdek je Gods liefde en plan voor de wereld. Al ruim vijfhonderd Nederlanders in twintig kerken gingen je voor. Voor aanmelding, kosten en data zie de flyer. Bekijk ook de promo video hier of de flyer.


Voor overige informatie zie www.kairoscursus.nlof neem contact op met het Kairos Harderwijk team: Carin van ’t Ende, Johanna Tjoelker, Maaike Noordzij en Herman Spronk of email kairosharderwijk@gmail.com