Nieuwe vormen van kerk zijn
Een aantal weken terug hebben een aantal mensen nagedacht over wat we als kerk nog meer kunnen doen. Hoe kunnen we uitreiken naar buiten, hoe kunnen we met elkaar verbonden raken & blijven en hoe kunnen we groeien in onze relatie met God? Hier zijn een aantal ideeën uit naar voren gekomen die we met je willen delen.

Voor alle ideeën geldt dat we ze alleen kunnen uitvoeren als tenminste een groepje mensen binnen Sefanja er enthousiast over is en de schouders er onder willen zetten. Middels deze link kun je de lijst met ideeën vinden. Onze vraag aan jou is simpel:

1. Staan er een of meerdere ideeën tussen waar jij enthousiast over bent en je schouders onder zou willen zetten om dit te realiseren in of na de zomer?
2. Zo ja wil je je naam dan zetten in de kolom erachter. Je kunt je naam opgeven als trekker en als deelnemer.

Zodra we op ideeën drie of meer mensen hebben staan zullen we met jullie contact opnemen om het idee in gang te zetten.


Namens LT/OT